Matematik dersine nasıl çalışmalıyız?

Alıntı: http://www.okulpdr.net

Matematik dersini nasıl çalışmalıyız?

Çocukluğumuzdan beri öğrenme konusunda aldığımız birçok nasihat da bu doğrultuda değil midir? Öğretmenlerimizin, “Çocuklar; soruyu anlamak çözmenin yarısıdır.” sözü hala kulaklarımızdadır. Kaldı ki Einstein bu oranı % 50’den % 75’e çıkartarak “soruyu anlamanın” önemini vurgulamıştır.

Gelelim Matematik öğrenmeye…

Öğrenmenin ilk adımı “Kişinin bilmediğini farketmesidir.” Bilmediğini farkedemeyen kişiler hayatları boyu cahil kalmaya mahkûm olurlar. Hatta diyebiliriz ki “İnsanın bilmediği konuları hissetmesi, bildiği konuların büyüklüğü oranındadır.”

Şimdi size bir soru; düşünün ve doğru cevabı verin.

Matematiksel ne biliyorsunuz?

Aşağıdakilerden kendinize uyanı belirleyin:

· İşlem kabiliyetim az ve konuları anlayamıyorum.

· İşlem kabiliyetim iyi, fakat konulara yabancıyım.

· Konuları anlıyorum, fakat işlem kabiliyetim az.

· İşlem kabiliyetim iyi, hem de konuları biliyorum; fakat çok yanlış yapıyorum.

· Matematiğim mükemmel, geliştirmek istiyorum.

Bu kurallardan hareketle bilmediklerimizi öğrenmeye, öğrendiklerimizi de geliştirmeye başlayabiliriz.
İşlem Kabiliyetim Az ve Konuları Anlayamıyorum

Nasıl ki alfabenin harflerini bilmeyen kişi okuyamaz, yazamaz, Matematiğin temel kurallarını bilmeyen öğrenci de Matematik konularını anlayamaz.

İki kare farkının açılımını (x2 – y2 = (x – y) (x +y)),

Tam kare açılımını ((x + y)2 = x2+ 2xy + y2),

bilmeyen öğrenciden Matematik konularını anlaması beklenemez. Matematiğin alfabesi de bu tür bağıntılardan oluşur.

Demek ki önce Matematiğin temel özelik ve özdeşliklerini öğrenmek gereklidir.

Bunun için aşağıda adlarını sıraladığımız konuları ele almalısınız.

Rasyonel Sayılar ve İşlemleri,

Üslü – Köklü İfadeler,

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler.

İşlem Kabiliyetim İyi, Fakat Konulara Yabancıyım

İşlem kabiliyetinizin iyi olması, Matematik konularını öğrenebileceğinizi gösterir. Çünkü, bir binanın sağlamlığı temelinin sağlam oluşu nispetindedir. Sizin vakit geçirmeden yapmanız gereken şey, hiç bilmediğiniz konulardan değil de, az bildiğiniz konulardan çalışmaya başlamaktır. Eğer konuyu az-çok biliyor ve konu üzerinde işlem yapabiliyorsanız, bu konuları tam anlamıyla öğrenme yolu açıktır.

Sonuç olarak, önce kendinizi eksik gördüğünüz konuları ele alın ve tamamlayın, daha sonra hiç bilmediğiniz konulara çalışın.

Konuları Anlıyorum, Fakat İşlem Kabiliyetim Az

Konuları anlayabilmek, kültürünüzün o konuyu öğrenmeye yeterli olduğunun göstergesidir. İşlem kabiliyetinizin az oluşu da çok soru çözmediğinizi belirtir. İşlem kabiliyetinizi geliştirmenin en güzel yöntemi bol soru çözmektir.

Bu sayede hem konuları pekiştirmiş hem de hız kazanmış olursunuz. Biliyorsunuz ki üniversite sınavı belli bir zaman sınırlaması içerisinde yapılmaktadır.

Bir öğrenci konuları bilse, fakat testleri yavaş çözse üniversite sınavlarında gereken başarıyı gösteremez. İstediğiniz bölümü kazanmak istiyorsanız bol test çözünüz.

Az sorulu bir çalışmayla, bol sorulu bir çalışmayı; az antrenman yapan bir sporcunun durumuyla çok antrenman yapan bir sporcunun durumunu kıyaslayarak anlayabilirsiniz.

İşlem Kabiliyetim İyi Hem de Konuları Biliyorum; Fakat Çok Yanlış Yapıyorum

Bu sizin aceleci bir ruh haline sahip olduğunuzu, çalışmalarınızı belli bir sistem çerçevesinde yapmadığınızı gösterir. Tavsiyemiz bir bilene gidin, kalan günlerinizi nasıl değerlendirmeniz gerektiğini programlatın.

Matematiğim Mükemmel, Geliştirmek İstiyorum

Size tavsiyemiz sistemli çalışmanız, çalışkan insanlarla yarış ortamlarında birlikte olmanız ve Soru Bankaları ile dostluğunuzu ilerletmenizdir.

Geometri dersinden hangi bölümlerden soru gelebilir?

ÖSS’de Geometri dersinden gelebilecek soruları 5 ana başlık altında toplayabiliriz. Ama Geometri dersinde karşılaşabileceğimiz sorular, bu başlıklarda belirtilen konuların karışımı halinde de karşımıza çıkabilir (Dörtgenlerde, üçgen özellikleri ya da çemberde, dörtgen ve benzerlik özellikleri gibi). Aşağıda Matematik – 1 testinde gelecek Geometri konuları görülmektedir.

1. Üçgenler (Açılar, üçgende uzunluk ve alan, benzerlik, açı – kenar bağıntıları)

2. Çokgenler ve Dörtgenler (Çokgenlerin ve dörtgenlerin açı, uzunluk, alan özellikleri, özel dörtgenler)

3. Çember ve Daire (Çemberde açı ve uzunluk özellikleri, dairede uzunluk ve alanlar)

4. Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi (Analitik düzlemde nokta ve doğruların durumları, simetri, eşitsizlik, grafik)

5. Katı Cisimler ve Uzay Geometri (Prizmalar, piramitler, küre, dönel cisimler)

Sınavın 2. Bölümün de dediğimiz alan dersleriyle ilgili olan testlerden Matematik – 2 testinde Geometri ile ilgili daha detaylı ve zor diyebileceğimiz sorular gelmektedir ve yeni konular eklenmeyecektir.

Not : Bu başlıklar altındaki konulardan çıkan sorular, genellikle iç içe olmaktadır. Çemberde dörtgen özelliği, analitik incelemede üçgen özelliği, katı cisimlerde üçgen ve benzerlik özelliği gibi. Yani temel bilgilerin çok iyi bilinmesi gerekiyor.

Geometri dersini hangi yöntemle çalışırsak daha başarılı oluruz?

Geometri, konularını öğrendikçe, soruları daha rahat çözebileceğiniz ve çözdükçe zevk alacağınız bir derstir. Bu ders kuralları, sorular üzerinde görmeye ve uygulamaya dayanır. Geometri dikkat gerektiren bir derstir ve dikkatin dağınık olduğu zamanlarda çalışılmamalıdır.

Geometri dersine çalışmayı iki bölümde ele alabiliriz:

I. Konuları Öğrenme

II. Test Sorularını Çözme

Konuları Öğrenme

Geometri konularını öğrenmede yardımcı olacak ve yol gösterecek bir rehbere ihtiyacınız vardır. Hizmetimiz bu işlevi en iyi şekilde yerine getirecektir.

Konuları sırasıyla inceleyip, özelliklerini yazarak tekrar ederseniz öğrenmeniz kolaylaşır. Konuların işleniş sırasını dikkate alınız. Çünkü Geometride bilgiler devamlı yinelenir. Konular birbiriyle yakından ilgilidir. Verilen bilgileri, ilgili örneklerle pekiştirip, bol bol çözümlü örnek inceleyiniz.

Aynı zamanda, bir bilginin farklı kullanım ve çözüm teknikleri olduğunu görmelisiniz. Bir konuyu öğrendiğinize karar verdiğinizde, o konu ile ilgili cevaplı test çözmeye başlayabilirsiniz. Yanlışlarınız varsa ilgili sorunun ilgili bilgi kısmına bir kez daha göz atınız.Çözümlü örnekleri önce kendiniz çözüp sonra çözümünden kontrol ediniz.

Test Çözme

Soruları çözerken dikkat edilecek noktalar;

Soruda verilen bilgileri şekle, doğru aktarabilmelisiniz.

İstenen sonuca ulaşmak için şekildeki verileri sorgulamalısınız; ne için verilmiş, nasıl kullanabilirim, bu veri ne işe yarar gibi sorular sormalısınız. Bu arada zihninizde, o konunun bilgileri canlanmalı ve bu bilgileri kullanabilmelisiniz.

Bazen çizgi çizmek gerekebilir. Hangi noktadan ne tür bir çizgi çizmenin daha uygun olduğunu (dikme, paralel, kenarortay vb.) düşünmelisiniz.

Geometri’de matematiksel işlemler sık sık kullanılmaktadır. Bu yüzden üslü, köklü sayılar, birinci ve ikinci derece denklemler gibi konular yüzeysel dahi olsa bilinmelidir.

Doğru işlemler ve sadeleştirmeler yaparak sonuca ulaştığınızdan emin olmalısınız.

Geometri sorularının birden fazla çözüm yolu olabilmektedir. Farklı bir yoldan soruyu çözebiliyorsanız sonuçları karşılaştırınız.