Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavları Hakkında

SORUMLULUK : Öğrencilerin Okudukları Eğitim yılından değil daha önceki yıllarda başarısız oldukları derslerdir.

SORUMLULUK SINAVI : Önceki yıllardan başarısızlığı bulunan öğrencilerin başarısız oldukları derslerden yapılan sınavlardır.

Sorumluluk sınavları her Eğitim yılında 3 dönem halinde yapılır.

1. Dönem : Eğitim yılının ikinci yarısının başladığı ilk hafta.

2. Dönem : Yaz tatilinin başladığı ikinci hafta

3. Dönem : Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayını ilk haftası.

SORUMLULUK SINAVI UYGULANIŞI:

1. Sorumluluk sınavlarında ortalama yükseltme sınavlarında olduğu gibi sayı sınırı yoktur. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından sınavlara girebilirler.

2. Sorumluluk sınavlarına girebilmek için öğrencilerin dilekçe vermelerine gerek yoktur.

3. Her öğrenci sorumluluğu olan dersleri bilmek zorundadır. Okulumuz sorumluluk sınavı dönemlerinde sorumlu dersleri olan öğrencilerin listesini ilan panosunda ve web sitemizden 2 hafta önceden duyurmaktadır.

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARI :

Ortalama Yükseltme Sınavları Öğrencilerin okudukları sınıfın derslerinden ister başarısız olsunlar ister başarısız olmasınlar birebilecekleri sınavlardır.

Bir dersten başarısız olan öğrenci bu sınavlardan 45 alarak o dersten başarılı olmuş sayılır.

Ortalama yükseltme sınavlarına giren öğrencilerin yıl sonu puanı ile Ortalama Yükseltme Sınavından almış olduğu sınavın ortalaması yeni yıl sonu puanı olarak geçer ve bu yeni puan diploma notunun hesaplanmasında esas alınır. Öğrenci geçtiği dersten 45 ten küçük bir not almış olsa bile o dersten başarısız sayılmaz.

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARININ UYGUANIŞI :

1. Ortalama Yükseltme Sınavları yılda sadece 1 kez Haziran ayında karne aldıktan 2 hafta sonra yapılır. (2. kez Eylül ayında yapılan ortalama yükseltme sınavları Milli Eğitim Bakanlığının Ağustos ayında göndereceği genelge ile yapılabilir. Bu sınavların yapılıp yapılmayacağı hiçbir yıl kesin olarak bilinmemektedir.)

1. Ortalama yükseltme sınavlarına öğrenciler en fazla 4 dersten girebilirler. Hangi derslerden sınavlara gireceklerini okul idaresine verecekleri dilekçe ile bildirmek zorundadırlar.