Özel Ders ile Hangi Konu Kaç Saatte Öğrenilir?

[google1]

Derslerin işlenme hızı ayrılan bütçeye göre değişir. Özel dersin bir avantajı da öğrencinin bireysel durumuna göre planlanabilmesidir. Yinede milli eğitim ve özel ders sürelerini kıyaslayan bir liste vereyim. Kısıtlı zamanlarda bu süreleri daha da kısaltacak ek yöntemler kullanılabilir. Fikir vermesi için tüm sınıfların milli eğitim ve özel ders işleniş süreleri hakkında bir tablo hazırladım. Tablo eski sıralamaya göre, bazı ünitelerin sınıfları değişti. İlk fırsatta yeni sıralamaya göre düzenleyeceğim. Bu haliyle de size size fikir verecektir.
Tıklayın:
İlkokul konuları kaç saatte öğrenilir?
Ortaokul Konuları kaç saatte öğrenilir?
Lise konuları kaç saatte öğrenilir?

Özel derslerim hakkında birkaç örnek durumdan bahsedelim.

Düzenli ders düzenli aralıklarla işlenen derslerdir. Derslerde öğrencinin en çok ihtiyacı olduğu içerikle konular işlenir ve eski konuların tekrarları yapılır.

Düzensiz ders sene içinde farklı zamanlarda yapılan derslerdir. Öğrenciler yardıma ihtiyacı olduğunda yapılan bir dersle öğrencinin ihtiyacı olan konular işlenir. Sınavlarına hazırlık yapılır.

Örümcek ağı ders. Öğrencinin sınavına çok kısa bir süre kalmıştır ve tüm senenin konularını öğrenmesi gerekir. Bu sistemle imkansızı başarabiliriz. Kısaca bu yöntemde 15 yıllık birikimlerimle tüm üniteleri paralel olarak işleriz. Yani aynı ders içinde 3-4 bazen 5-6 ünite aynı anda işlenir. Aralarında bağlantı kurulup hatırlanılırlığı sağlanır. Yıllarca çalışma yapmamış, büyük eksikleri olan öğrencilerde ve çok kısıtlı zamanımız olduğunda bu yöntemi kullanırım. Bir örümcek ağı gibi önce tüm senenin konularını çembere alıp tüm yılın üniteleri bir biriyle bağlanıp anlamlı bir bütünlük oluştururuz.

Web sitemin diğer bölümlerini incelemeyi unutmayın.

1. SINIFTA İŞLENEN KONULAR
SAYILAR 1. Doğal Sayılar  2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4. Kesirler
GEOMETRİ 1. Uzamsal (Durum-Yer, Doğrultu-Yön) İlişkiler  2. Geometrik cisimler 3. Eşlik 4. Örüntü ve Süslemeler
ÖLÇME 1. Uzunlukları Ölçme  2. Paralarımız 3. Zamanı Ölçme 4. Tartma
VERİ 1. Tablo

2. SINIFTA İŞLENEN KONULAR
SAYILAR
1. Doğal Sayılar 2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 6. Kesirler GEOMETRİ 1. Geometrik cisimler ve Şekiller 2. Simetri 3. Örüntü ve Süslemeler ÖLÇME 1. Uzunlukları Ölçme 2. Paralarımız 3. Zamanı Ölçme 4. Tartma 5. Sıvıları Ölçme VERİ 1. Nesne Grafiği 2. Tablo

3. SINIFTA İŞLEN KONULAR
SAYILAR 1. Doğal Sayılar  2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 6. Kesirler GEOMETRİ 1. Düzlem  2. Doğru 3. Nokta 4. Açı 5. Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember 6. Simetri 7. Örüntü ve Süslemeler
ÖLÇME 1. Uzunlukları Ölçme 2. Çevre 3. Alan 4. Paralarımız 5. Zamanı Ölçme 6. Tartma 7. Sıvıları Ölçme Toplam 1. Şekil Grafiği
VERİ 2. Tablo

4. SINIFTA İŞLENEN KONULAR
SAYILAR
1. Doğal Sayılar 2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 6. Kesirler 7. Kesirlerle Toplama İşlemi 8. Kesirlerle Çıkarma İşlemi 9. Ondalık Kesirler
GEOMETRİ 1. Açı ve Açı Ölçüsü 2. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 3. Geometrik Cisimler 4. Simetri 5. Örüntü ve Süslemeler
ÖLÇME 1. Uzunlukları Ölçme 2. Çevre 3. Alan 4. Zamanı Ölçme 5. Tartma 6. Sıvıları Ölçme
VERİ 1. Sütun Grafiği 2. Olasılık

5. SINIFTA İŞLENEN KONULAR
SAYILAR
1. Doğal Sayılar 2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 6. Kesirler 7. Kesirlerle Toplama İşlemi 8. Kesirlerle Çıkarma İşlemi 9. Kesirlerle Çarpma İşlemi 10. Oran ve Orantı 11. Ondalık Kesirler 12. Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri 13. Yüzdeler Toplam
GEOMETRİ 1. Çokgenler 2. Dörtgenler 3. Çember 4. Simetri 5. Örüntü ve Süslemeler 6. Düzlem 7. Geometrik Cisimler Toplam
ÖLÇME 1. Uzunlukları Ölçme 2. Çevre 3. Alan 4. Zamanı Ölçme 5. Sıvıları Ölçme 6. Hacmi Ölçme Toplam
VERİ 1. Çizgi Grafiği 2. Tablo ve Şema 3. Aritmetik Ortalama 4. Olasılık

6. SINIFTA İŞLENEN KONULAR
SAYILAR 1. Doğal Sayılar 2. Tam Sayılar 3. Tam Sayılarla İşlemler 4. Çarpanlar ve Katlar 5. Kesirler 6. Ondalık Kesirler 7. Yüzdeler 8. Oran ve Orantı 9. Kümeler
GEOMETRİ 1. Doğru, Doğru Parçası ve Işın 2. Açılar 3. Çokgenler 4. Eşlik ve Benzerlik 5. Dönüşüm Geometrisi 6. Örüntü ve Süslemeler 7. Geometrik Cisimler
ÖLÇME 1. Açıları Ölçme 2. Uzunlukları Ölçme 3. Alanı Ölçme 4. Zamanı Ölçme 5. Hacmi Ölçme 6. Sıvıları Ölçme
OLASILIK VE İSTATİSTİK 1. Olası Durumları Belirleme 2. Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar 3. Olay Çeşitleri 4. Araştırmalar İçin Sorular Oluşturma ve Veri Toplama 5. Tablo ve Grafikler 6. Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
C E B İ R 1. Örüntüler ve İlişkiler 2. Cebirsel İfadeler 3. Eşitlik ve Denklem

7. SINIFTA İŞLENEN KONULAR
S A Y I L A R 1. Tam Sayılarla İşlemler 2. Rasyonel Sayılar 3. Rasyonel Sayılarla İşlemler 4. Oran ve Orantı 5. Bilinçli Tüketim Aritmetiği
G E O M E T R İ 1. Doğrular ve Açılar 2. Çokgenler 3. Eşlik ve Benzerlik 4. Çember ve Daire 5. Geometrik Cisimler 6. Dönüşüm Geometrisi 7. Örüntü ve Süslemeler
Ö L Ç M E 1. Açıları Ölçme 2. Dörtgensel Bölgelerin Alanı 3. Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu 4. Dairenin ve Daire Diliminin Alanı 5. Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanı 6. Geometrik Cisimlerin Hacmi
OLASILIK VE İSTATİSTİK 1. Olası Durumları Belirleme 2. Olay Çeşitleri 3. Olasılık Çeşitleri 4. Tablo ve Grafikler 5. Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
C E B İ R 1. Örüntüler ve İlişkiler 2. Cebirsel İfadeler 3. Denklemler

8. SINIFTA İŞLENEN KONULAR
SAYILAR 1. Çarpanlar ve Katlar 2. Üslü Sayılar 3. Kareköklü Sayılar 4. Gerçek Sayılar
GEOMETRİ 1. Üçgenler 2. Geometrik Cisimler 3. Örüntü ve Süslemeler 4. Dönüşüm Geometrisi 5. İz Düşümü
ÖLÇME 1. Üçgenlerde Ölçme 2. Geometrik Cisimlerin Hacimleri 3. Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
OLASILIK VE İSTATİSTİK 1. Olası Durumları Belirleme 2. Olay Çeşitleri 3. Olasılık Çeşitleri 4. Araştırmalar İçin Soru Oluşturma ve Veri Toplama 5. Tablo ve Grafikler 6. Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
CEBİR 1. Örüntüler ve İlişkiler 2. Cebirsel İfadeler 3. Denklemler 4. Eşitsizlikler

9. SINIFTA İŞLENEN KONULAR

Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler
Gerçek Sayılar
Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
Üstlü İfade ve Denklemler
Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Üçgenlerin Eşliği
Üçgenlerin Benzerliği
Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı
Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Basit Olayların Olasılıkları

10. SINIFTA İŞLENEN KONULAR

Sıralama ve Seçme
Koşullu Olasılık
Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özelikleri
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Fonsiyonlarla İlgili Uygulamalar
Doğrunun Analitik İncelemesi
Dörtgenler ve Özellikleri
Özel Dörtgenler
Çokgenler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Açılar
Çemberde Teğet
Dairenin Çevresi ve Alanı
Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

11. SINIFTA İŞLENEN KONULAR

Önermeler ve Bileşik Önermeler
Açık Önermeler ve İspat Teknikleri
Bölünebilme
Modüler Aritmetikte İşlemler
Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
2. Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri
Yönlü Açılar
Trigonometrik Fonksiyonlar
İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
Trigonometrik Denklemler
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayı Dizileri
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar

12. SINIFTA İŞLENEN KONULAR

Limit ve Süreklilik
Türev
Türevin Uygulamaları
Belirli ve Belirsiz integral
Belirli İntegralin Uygulamaları
Çemberin Analitik İncelenmesi
Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi
Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım
Bir Doğrunun Vektörel Denklemi
Vektörlerle ilgili Uygulamalar
Tekrarlı Permütasyon
Dönel (Dairesel) Permütasyon
Deneysel ve Teorik Olasılık
Uzayda Doğru ve Düzlem
Katı Cisimler

 

Tüm diğer derslerin konuları için: TIKLAYIN

 

“Özel Ders ile Hangi Konu Kaç Saatte Öğrenilir?” için 39 yanıt

 1. HOCAM BASİT EŞİTSİZLİKLER KONUSU HANGİ SINIFIN DERSİ….BU ARADA BURDAN SORU YAZARBİLİRMYİZ ÇÖZMEDİĞİMİZ SORULARI SİZE

  1. Elif web sitem hergün yüzlerce kişi tarafından ziyaret alıyor. Soru çözümlerine vakit zaman zaman buluyorum zaman zaman bulamıyorum. Bu nedenle belirsiz bir durum oluşuyor. Bunun yerine çok daha fazla kişinin takip ettiği forumlar var. Bir soru sorduğunda o an hangi kişi müsaitse sorunun çözümünü yapıp gönderiyor. Sen sorunu gönderebilirsin ama ne zaman yanıt yazabileceğim garanti olmuyor.

 2. ben 9. sınıfa yeni geçtim ve 4 den beri matematikten özel ders alıyorum fakat matematiğim hala müthiş değil şimdi özel ders aldığım öğretmenim çok iyi ama okul öğretmenimiz dersi es geçiyor ama soruları çok zor ne yapmam gerektiğini bilmiyorum özel ders öğretmenim ise iyi bi geleceğimin olduğunu söylüyor ama ben çok kararsızım…

  1. Merve burada şöyle bir durum var. Özel ders işleyen öğretmenin sınıfta işlenen soruları hedef alarak dersi anlatıyor daha zor sorulara zaten değinmemiş sınıfta diye düşünüyor olabilir. Burada kesin sonuç alabilmen için tarafsız bir soru bankası seçip tüm sorularını çözebildiğinden emin olmanız gerekiyor.

 3. mehmet hocam sayfanızda yayımlanan tüm yazılarınızı okudum. hepside geliştirici fakat ben 2 yıllık üniversite mezunuyum dgs ile mimarlıga yükselmek istiyorum fakat dikey geçiş sınavı ile ilgili bir yazınızı bulamadım. çalışmak için yeterli zamanım var fakat program uygulayamıyorum. sizden benim için bir program hazırlamanızı istiyorum şimdiden çok teşekkürler.

  1. Selamlar Eda. Yazıları mail ile yanıtlıyorum artık. Aynı içerikleri tekrar tekrar yazmak takip edilmesini zorlaştırıyor. Mail adresine bir mail yolluyorum.

 4. merhaba hocam, ben vize ve final sınavlarım için matematik dersi almak istiyorum. vize için yaklaşık 2 , final için 4 ay vaktim var.

  Bu açığı kapatabilir miyim

  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

  1. Kapanmaz diye birşey yok. Bir an önce çalışmalara başladığında olumlu sonuç alacaksın. Olumsuz fikirler düşünmek yerine bir an önce çalışmalara başlamalısın.

 5. hocam ben dershaneye yenı basladım matematık ve geomerti ile aram pek iyi degil daha ılk konudan zorlanmaya basladım normal bısey meslek cıkıslıyım detaylı sekılde görmedım ve matematıksel ıfadelerı pek anlayamıyorum bu yuzden sorularıda çözmek bayaa bı vaktımı alıyor bunun önune nasıl gecerım hocam ?

  1. Antrenmanlarla matematik kitabının 1. si ile başlamalısın. Hiç temeli olmayan kişilerin de takip edebileceği temel seviyeden başlamış.

 6. Hocam 8.sınıfa gidiyorum sbs ye hazırlanıyorum. Eğitim hayatımın ilk beş senesi matematiğim süperdi. Şuan ise hem dershaneye gidiyorum hem fen hem matematik kursu alıyorum. Matematikten kurs almadıkça anlamıyorum ve fen konularında da fiziğim kötü. Diğer derslerim süper. Düşünüyorum ben feni ve matematiği yapamıyorum liseye gidince biyoloji fizik kimya matematik geometriyi yapamıcam demek yani 5 ders gitti e ben sınıfta kaldım!

 7. Merhaba Hocam ben 10. sınıfa gidiyorum fakat hangi derse nasıl çalışmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum özellikle matematikte nasıl çalışmalıyım bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 8. Ben liseye yeni başladım ve matematiğim çoooooook kötü nasıl çalışmalıyım onu bilmiyorum iyi bir ünüversite kazanmam için yardımınıza ihtiyacım var şimdiden teşeekkür ederim…

  1. Selamlar Şeyma. Hayırlı olsun. Liseye nasıl başlarsan öyle gider. Umarım istediğin hedeflere ulaşırsın. Hangi okuldasın?

 9. Merhabalar. Ben 11. sınıftayım şu anda. Ancak YGS LYS den çok eksiğim var. Dershaneye gitmiyorum çünkü evde dersi daha iyi anlıyorum. Tıp istiyorum. Biyolojiyi yapabiliyorum ancak kimyayı hiç çözemiyorum. Sınavlardan düşük alıyorum. Bana acil uyabileceğim bir program hazırlarsanız sevinirim.

 10. Mehmet bey yazılarınızın tamamını okudum.gerçekten tespitleriniz çok başarılı.
  6.sınıfa giden bir kızım var matematiği çok sevmesine hatta çalışmasına rağmen başarılı olamıyor.bu yıl dershaneye gidiyor ama hiç bir etkisini göremedik.ben de özel ders olayına katılıyorum birebir dersler daha etkili oluyor.keşke dershane yerine matematikten özel ders alsaydık geçen yıl ki gibi.:(
  Benim size sorum çok iyi olmayan matematiğimle kızıma nasıl yardımcı olabilirim?

 11. Merhaba hocam matematikte 10 sınıfta çok zorlandım bi türlü anlayamıyorum 9sınıfta başarılıydım çalışma sistemim aynı ama bu sene konuları anlamıyorm 1 dönem bitti notum biraz kırık geldi 2 dönemin konuları daha mı zor yani başaramamktan çok korkuyorum trigonometri konusunun çok zor oldugundan daha dogrusu karışık oldugundan bahsediyor herkes gerçekten o kadar zormu ? 8sınıfta göstermeleri gerekirken bizlere göstermediler ordan da eksiğim var dershaneyede gitmiyorm çok korkuyorm notumu düzeltmeyecem diye
  Asıl sorum trigonometriyi nasıl çalışmalıyım hiç bir bilgim yok çünkü napmalıyım çalışırken

 12. matematik sınavına çalışırken herşeyi anlıyorum .sınavda ise farklı soru çeşitlerini çözemiyorum ve pes ediyorum .ne yapmalıyım lütfen yardım edin.

 13. hocam ben ilknur benim matematik dersim çok kötü iyi olabilmesi için ne yapabilirim ne olursunuz bana yardım edin :(

 14. öğretmenim ben 5.sınıf öğrencisiyim.ders çalışmak istiyorum ama tekniklerini bilmediğim için çalışamıyorum matemetikte en düşük notum 88 lütfen yardımcı olun TEŞEKKÜRLER

 15. Merhaba hocam ben lys sınavına gireceğim fakat lise 4 konuları eksik sınava çok az bir süre kaldı bu konuları yetiştirmek için nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz şimdiden teşekkür ederim.

 16. Hocam merhaba oncelikle bn sayfanizi okudum hocam bn meslek lisesi ogrencisiym suana kadar sadece 9.sinifta mat ve geomtri gordm bu sene son senm oldugu icin dershaneyee yazildim ama hic bisi anlayamiyorum sizce napabilirm?

 17. Merhaba hocam bir şey sormak istiyorum.
  Ben 7.sınıf öğrencisiyim, Bu sorunum 1.sınıftan beri var.
  Matematik nasıl çalışılmalı hakkında yazdığınız yazıya uzun zamandır uyuyorum, ancak sebebini bilmediğim bir şekilde, hiç bir şey ANLAYAMIYORUM.
  Gerçekten ne yapsam, ne etsem hiç bir şey yapamıyorum ve anlayamıyorum bu durum bütün isteğimi alıp götürüyor.
  Mesela okulda ve dershanede anlamadıklarımı öğretmenlerime soruyorum 3 sordum 5 sordum yine anlamıyorum. eve geliyorum deftere yazdıklarımızı okuyorum sanki çinceymiş gibi geliyor. Matematik ödevi veriliyor ödevi yapamıyorum hani normal bir insanın en fazla 1-2 tane boş bıraktığı yer olur ama ben hepsini boş bırakıyorum çünkü ne kadar uğraşsamda veya bir başkasıda bana anlatsa, ne kadar tekrar etsemde hiç bir şey anlayamıyorum soru da çözemiyorum ve çok sıkıldım bu durumdan her yöntemi denedim ama olmuyor ve 4 gün sonra Matematik sınavımız var ve ben hiç bir şey bilmiyor, ne yapacağımıda bilmiyorum. bu durumumdan çok rahatsızım ve beynimin çalıştığından şüphe duymaya başladım bana önerebileceğiniz bir şey var mı?

 18. Hocam ben matematiği ne kadar calışsamda anlamıyorum bu yüzden derste tahtaya kalkmamak için dua ediyorum . Matematiğim orta ama nasil duzeltirim

 19. Hocam sosyal bilgiler dersim çok kötü.Sınavdan düşük aldım.2.sınavda daha yüksek bir not almak istiyorum günde kaç test çözmeliyim.

 20. hocam ben dgs’ye hazırlanıyorum 2 ay vaktim kaldı matematik de problemlerin hemen hemen hepsi eksik 2 ay gibi kısa sürede problemleri bitirmek mümkünmüdür.

 21. merhaba ben lise bu sene mezunlarındanım. Geçen sene çalıştım fakat sınav sonucum hemen hemen çalışmayanlarla aynı hatta daha düşük. Eşit ağırlık öğrencisiyim ve dersaneye gitmeden nasıl başar bilirim ? Eşit ağırlık puanımın iyi olması lazım. Matematiği seviyorum ufak çabalarım var ve ben bunu gerçekten büyütmek istiyorum lütfen erken cevap verin çok az zamanım kaldı…

  1. Selamlar Kübra. Çalışmayanlar daha iyi puan almış diye düşünmek yanıltıcı. Mutlaka son sene az çalışsa bile geçmişse senden fazla çalışmıştır. Hiç çalışmadan başarılı olmak biraz hayal. Bazı öğrencilerin hiç çalışmıyorum demesi senin çalışmanın 2 katı olabiliyor. :)

 22. Hocam 10. Sinifa gectim sadece matemetigim kotu ve bildim bileli kotu ogretmenimi ve dersi sevmedigim icinhic calismadim diger derslerimi yuksek tutarak gectim ama olmuyir biseyleri hal etmem lazim hedeflerim icin. Yazdiklarini yorumlarinizi herseyi okudum tek nokta 8. Sinifin matemetigini ve 9. Sinifinkini bilmiyorum bu yaz iyi bi firsat ozel ders alma imkanim yok SİZCE HANGİ COZUMLU TEST KİTABİNİ ALMYALİYİM? lutfen cevaplayin cok ihtiyacim var

  1. Selamlar Mc Prenses.

   EIS yayınlarının Ders anlatım föyleri güzel. Onların MF TS için olanını bitirirsen güzel bir hazırlık yapmış olursun.
   Soru bankası olarak Birey A da başlangıç için güzel olur.

   Kitap Resimi

 23. Merhaba hocam bn bu sene 11. Sınıfa geçtim bolum olarak sayısal seçtiğim için bu yaz tatili boyunca ygs matematiğe çalıştım hedefim matematiğin tamamını bitirmektir ama öyle olmadı bitiremedim okul dersleriyle ygs yı nsl biarada calisrm lütfen acklarmisnz

  1. Selamlar Ayşe. Okul dersleri ile geçmiş senelerin tekrarını bir arada yapmak bayağı zor oluyor. Yazın bu çalışmalara başlaman çok iyi olmuş.
   Seviyene uygun kitaplar seçmen ve planlı çalışman zamanının ziyan olmasını engelleyecektir. Plan yapmayan kişiler zamanın nasıl geçtiğini anlamazlar. Çok zamanı olduğunu sanırlar. Plan senin ne kadar vaktin olduğunu ve neler yapabileceğini gösterir.
   Ve seviyenden kolay veya seviyenden zor kitaplar da sana vakit kaybettirir.
   İmkanın varsa özel ders alman sana bayağı vakit kazandıracaktır.

   Umarım hedeflerine ulaşırsın. Gelişmelerden haberdar edersen sevinirim. İyi çalışmalar.

 24. Merhaba hocam saymanız tek kelimeyle mükemmel.Emeğinize sağlık. Benim oğlumun sözel bölümü mezunu. Bu yıl sınıf öğretmenliğinde okuyor.dolayısı ile matematik temelli yok .birinci dönem mat 1 ders alarak öğrenemez mi ?? Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.