ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Alıntı adresi:http://izmitcahitelginkananadolulisesi.k12.tr/rehberlik/etkili_calisma/4.doc

OKULDA ÖĞRENCİNİN BAŞARISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI

* Planlı ve programlı çalışma

* Zamanın iyi kullanılması ve planlanması

Çalışma ortamının düzenlenmesi

* Not tutma

* Etkili dinleme

* Verimli okuma

* Özet çıkarma

* Güdülenme

* Derse hazırlıklı gelme

* Tekrar

PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA

Planlı çalışarak her işe gerektiği kadar zaman ayırabilirsiniz. Günü gününe çalıştığınız için sınavlar öncesinde aşırı çalışmaya gerek kalmaz. Çalışma veriminiz artar, öğrendikleriniz daha kalıcı ve etkili olur.

EĞER;

* Amaçsızsanız,

* Plan ve programsız çalışıyorsanız,

* Evin değişik yerlerinde çalışıyorsanız,

* Yatarak, uzanarak ders çalışıyorsanız,

*TV karşısında ya da müzik dinleyerek çalışıyorsanız,

* Ezberleyerek öğrenmeye çalıyorsanız,

* Kaynaklardan yararlanmıyorsanız,

YANLIŞ ÇALIŞIYORSUNUZ !

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN

* Öğretmenin anlattıklarından yola çıkarak daha sonra neler

söyleyebileceğini tahmin edin.

* Öğretmen konuyu anlatırken ip uçları verebilir, bunlara dikkat

edin.

* Derse aktif katılın.

* Anlaşılmayan noktaları mutlaka öğretmenize sorun.

* Not tutarak dinlediklerinizi tekrar edin, böylelikle devamlı

uyanık kalabilirsiniz.

VERİMLİ OKUMA

* Bölüm içinde neler olduğunu öğrenmek için ana başlıklar, resim

ve şekilleri gözden geçirin.

* Göz atma sırasında kendinize konuyla ilgili sorular sorun.

* Kafanızda oluşan genel fikre ve çıkardığınız sorulara göre

metni okumaya başlayın.

* Metne ya da notlara bakmadan konuyu kısaca (4-5 dk.)

tekrarlayın.

ÖZET ÇIKARMA

Öncelikle kitaplardaki, bölüm-ünite sonlarındaki özetleri okuyarak, metin ile özeti karşılaştırarak bu konudaki becerinizi geliştirin.

GÜDÜLENME

“Çalışmaya başlayamıyorum”,

“Kitaba bakarak öylece oturuyorum” diyorsanız ?

* Bir amaç belirleyin.

* Belli bir zaman süreci içinde çalışmayı alışkanlık haline getirin.

* Yaşam büyük bir yarıştır; bu yarışta kazananlar da olur, kaybedenler de. “Siz hangi tarafta olmak istersiniz?” kazanmak için çaba gerekir. İşe çalışma düzeninizi değiştirerek başlayın.

TEKRAR :

Öğrenilen bilgilerin % 70’i 1 saat içinde,

% 80’i 24 saat içinde unutulmaktadır.

UNUTMAYI AZALTAN EN ÖNEMLİ ETKİNLİK TEKRARDIR !

* Sürekli ve belirli aralıklarla tekrar yapın.

* Özellikle uykudan önce yapılan tekrarlar unutmayı engeller.

O gün çalıştığınız dersleri uyumadan önce tekrar edin.

* Bilginin daha kalıcı olması için sabah kalktığınızda da tekrar

yapabilirsiniz.

* Haftanın belirli saatlerini, ayın belirli günlerini tekrar yapmak

amacıyla belirleyin.

* Tuttuğunuz notlarla tekrar yaparsanız zaman kazanırsınız.

* Bir başkasına anlatarak tekrar yapmanın da büyük yararı

vardır.

* Tekrar yaparken aynı türden dersleri bir arada çalışmayın.

Bu durum sıkıcı olacağı için dikkatinizi dağıtır.

* Tekrarlar sonunda konuyu ne derece bildiğinizi ölçmenin

yolu bol bol soru çözmektir.

ZAMANIN İYİ KULLANILMASI VE PLANLANMASI

Çalışmaya başlamada en çok zaman ve enerji kaybımız; ne çalışacağımıza karar verme, gerekli malzemeyi bir araya getirme, ön hazırlık yapma ve sonuç olarak çalışmaya oturma sürecinde meydana gelir.

Zamanı planlarken;

* Hangi dersin hangi saatte çalışılacağı planlanmalıdır.

Çalışma sırasında her derse belirli bir süre ayrılmalıdır.

* En verimli çalışma aralıklı çalışmadır. 40 dakika çalışıp 10 dakika dinlenilmelidir.

* Birbirine benzeyen dersler üst üste çalışılmamalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ

Zamanı düzenlemek kadar, öğrencinin çalışma ortamını düzenlenmesi de çalışma verimini önemli ölçüde etkiler.

Çalışma odası iyi havalandırılmış olmalı ve uygun bir ısıya sahip olmalıdır.

Çalışma masasının etrafında öğrencinin dikkatini dağıtacak resimler, posterler olmamalıdır.

Çalışma odası sakin ve gürültüsüz olmalıdır.

* Sadece masada ders çalışılmalıdır.

* Öğrencinin çalışması için bağımsız bir odası yoksa evin bir köşesi çalışma için ayrılmalıdır.

* Masanın üzerinde sadece çalışmanın malzemeleri bulunmalıdır.

NOT TUTMA

Okunan bilginin % 20’si,

Okuduktan sonra dinlenen bilginin % 40’ı,

okunup dinlendikten sonra yazılan bilginin % 60’ı akılda kalır.

* Bilgiyi saklamanın ve ilerde anımsamanın en etkili yolu not

almak, daha sonra bu bilgileri tekrarlamaktır.

* En etkili öğrenme öğrenci derse katıldığı zaman gerçekleşir.

Not alarak derse katılan öğrencinin dikkati dağılmaz.

* Not tutan öğrenci, notlarını not tuttuğu günün akşamı veya bir

sonraki dersten önce yeniden gözden geçirirse, konuyu

tekrarlamış olur.

( Not tutmada en önemli ilke, anlatılanları bire bir yazmak değil, önemli kısımları, ana düşünceleri dinleyenin kendi cümleleriyle yazmasıdır. Alınan notlar eve gelince temize çekilirse hafızaya daha iyi yerleşir.)

ETKİLİ DİNLEME

Derste dinleme yolu ile öğrenme, öğrencinin kendi başına öğrenmesinden hem daha etkili hem de daha kısa sürede gerçekleşir.

Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavları Hakkında

SORUMLULUK : Öğrencilerin Okudukları Eğitim yılından değil daha önceki yıllarda başarısız oldukları derslerdir.

SORUMLULUK SINAVI : Önceki yıllardan başarısızlığı bulunan öğrencilerin başarısız oldukları derslerden yapılan sınavlardır.

Sorumluluk sınavları her Eğitim yılında 3 dönem halinde yapılır.

1. Dönem : Eğitim yılının ikinci yarısının başladığı ilk hafta.

2. Dönem : Yaz tatilinin başladığı ikinci hafta

3. Dönem : Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayını ilk haftası.

SORUMLULUK SINAVI UYGULANIŞI:

1. Sorumluluk sınavlarında ortalama yükseltme sınavlarında olduğu gibi sayı sınırı yoktur. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından sınavlara girebilirler.

2. Sorumluluk sınavlarına girebilmek için öğrencilerin dilekçe vermelerine gerek yoktur.

3. Her öğrenci sorumluluğu olan dersleri bilmek zorundadır. Okulumuz sorumluluk sınavı dönemlerinde sorumlu dersleri olan öğrencilerin listesini ilan panosunda ve web sitemizden 2 hafta önceden duyurmaktadır.

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARI :

Ortalama Yükseltme Sınavları Öğrencilerin okudukları sınıfın derslerinden ister başarısız olsunlar ister başarısız olmasınlar birebilecekleri sınavlardır.

Bir dersten başarısız olan öğrenci bu sınavlardan 45 alarak o dersten başarılı olmuş sayılır.

Ortalama yükseltme sınavlarına giren öğrencilerin yıl sonu puanı ile Ortalama Yükseltme Sınavından almış olduğu sınavın ortalaması yeni yıl sonu puanı olarak geçer ve bu yeni puan diploma notunun hesaplanmasında esas alınır. Öğrenci geçtiği dersten 45 ten küçük bir not almış olsa bile o dersten başarısız sayılmaz.

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARININ UYGUANIŞI :

1. Ortalama Yükseltme Sınavları yılda sadece 1 kez Haziran ayında karne aldıktan 2 hafta sonra yapılır. (2. kez Eylül ayında yapılan ortalama yükseltme sınavları Milli Eğitim Bakanlığının Ağustos ayında göndereceği genelge ile yapılabilir. Bu sınavların yapılıp yapılmayacağı hiçbir yıl kesin olarak bilinmemektedir.)

1. Ortalama yükseltme sınavlarına öğrenciler en fazla 4 dersten girebilirler. Hangi derslerden sınavlara gireceklerini okul idaresine verecekleri dilekçe ile bildirmek zorundadırlar.